yes, therapy helps!
A 4 különbség az állam és a kormány között

A 4 különbség az állam és a kormány között

Március 23, 2023

Annak érdekében, hogy az azonos csoportba tartozó különböző emberek szervezhessék tevékenységüket, az emberi lény számos olyan mechanizmust és szervezetet hozott létre és fejlesztett ki, amelyek lehetővé teszik komponenseinek viselkedését és tevékenységét. Ezek a mechanizmusok irányítják és meghatározzák a magatartás korlátait, és megpróbálják biztosítani, hogy teljesüljenek a társadalom minden tagja jogai, szabadságai és felelősségei.

Megalakul az állam alakja, amelyet a kormány irányít. Mindkét fogalom sokszor összetévesztésre került, ezért ebben a cikkben megpróbáljuk megállapítani a fő különbségek az állam és a kormány között .


  • Kapcsolódó cikk: "A társadalom és a politikai élet irányítását befolyásoló 6 formája"

Állam és kormány meghatározása

Amikor az államról beszélünk, olyan politikai és jogi természetű fogalmat használunk, amely a társadalom részét képező elemek csoportjára utal. Az állam magában foglalja mind az egyének csoportját, mind a megszervezésének módját, valamint kisebb mértékben az általuk elfoglalt területet és határaikat. Az állam szuverén és ebből származik a különböző hatáskörök (jogalkotó, végrehajtó és igazságügyi) , és lehetővé teszi a korlátozások, normák, felelősségek, jogok és szabadságok megteremtését annak érdekében, hogy az együttélés szabályozható legyen.


De ahhoz, hogy az állam megfelelően működjön, szükséges, hogy valamilyen módon adják be. Ez a kormány felelős. Ezt értjük az egyének és intézmények azon csoportjainak, amelyek az államot irányítják, gyakorolva a végrehajtó hatalom különböző funkcióit. A kormány vállalja a társadalom és a hatóság vezetését, hogy biztosítsa a különböző törvények betartását és végrehajtását, mivel az állam fontos része, bár nem az egyetlen.

Így látjuk, hogy a kormány az állam része , mivel nem mindkét koncepció szinonim, és nem is hivatkozik rá.

  • Talán érdekli Önt: "A diktatúra öt fajtája: a totalitarizmustól a tekintélyelvűségig"

Főbb különbségek a kormány és az állam között

Ezután meg fogjuk figyelni néhány fő különbséget a két fogalom között: Állam és kormány.


1. Fogalmak a fogalmak között

Az állam és a kormány közötti egyik fő különbség az, hogy az egyik csak a másik része. Az állam magában foglalja a kormányt, amely rendelkezik a politikai hatalommal (Konkrétan átveszi a végrehajtó hatalomot) részeként.

De az állam sokkal több, hiszen ez a koncepció ugyanazon társadalom összetevőinek, területeinek és módjának szerveződésére utal.

2. Absztrakciós szint

Egy másik aspektus, amelyben különböznek, megtalálható az absztrakció szintjén, amelyet mindkét fogalom feltételez. A kormány mint intézmény észrevehető, és fel lehet ismerni azokat, akik annak részét képezik , képesek azonosítani azokat a fizikai személyeket, akik ezt alkotják.

Az állam azonban meglehetősen absztrakt koncepció, amelyben az állampolgárok, a terület és szervezete integrálva van, és nem valami egyértelműen érzékelhető.

  • Talán érdekel: "Mi a szociális pszichológia?"

3. Időtartam és stabilitás

Az állam és a kormány egy másik szempontból is különbözik: időtartamuk. míg az állam idővel változatlan marad Hacsak az egység fel nem oszlik összetevői között, vagy ha egy új államba integrálják, akkor a kormány határozott időtartamú, akár előre megállapodott (mint hazánkban, ahol négyévenként választások vannak) vagy a lerakódás előtt, akár uralkodóik halálával (akár a diktatúrákban, akár azokban az országokban, ahol olyan kormányzati formák vannak, mint az abszolút monarchia).

4. Teljesítmény

A kormány és az állam birtokában levő hatalom szintje is eltérő, bár egyértelmű különbségek vannak a régió kormányzatának típusától függően.

Általános szabály a demokratikus országokban A kormány szerepe a végrehajtó hatalom vagy a törvények alkalmazása , a többi intézmény által kidolgozott és jóváhagyott törvények (az abszolút monarchia országaiban is felelősek lesznek más hatalmakért, valamint diktatúrákért a diktátor jogalkotói és igazságügyi hatalomra törekszik), és korlátozott hatásköre van.

Az állam azonban minden hatalom (mind végrehajtó, mind jogalkotói és bírósági) forrása, szuverén, és ki dönt arról, ki kapja meg a hatalomát, hogy irányítsa és szervezze meg.

Bibliográfiai hivatkozások:

  • Rodríguez Suárez, M .; García Domínguez, C. és Justafré García, Y. (2012). Az állam és a kormány közötti technikai-jogi különbség. Hozzájárulások a társadalomtudományokhoz. Málaga Egyetem.

Orvoshiány ellenére létszámstop? 18-08-04 (Március 2023).


Kapcsolódó Cikkek