yes, therapy helps!
A 7 különbség a liberálisok és a konzervatívok között

A 7 különbség a liberálisok és a konzervatívok között

Lehet 26, 2023

A liberalizmus és a konzervativizmus két olyan filozófiát foglal magában, amelyek politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális szempontokat is magukban foglalnak, jelenleg összezavarodnak, mivel gyakran ugyanazok az egyének és politikai mozgalmak társulnak. Mindazonáltal elméleti és történelmi szempontból mindkét ideológia ellentétes számos kulcsfontosságú ponton.

Ebben a cikkben leírjuk a fő különbségek a konzervatívok és a liberálisok nézetei között . Fontos szem előtt tartani, hogy nem az egyetlen politikai filozófia, de vannak olyan nagyon befolyásos tényezők, mint a szocializmus, az anarchizmus és a tekintélyelvűség. Több ideológia egyesülése rendkívül gyakori.


  • Kapcsolódó cikk: "A 10 értéktípus: az életünket vezérlő elvek"

Mi a konzervativizmus?

A politikatudományban a "konzervativizmus" kifejezés olyan ideológiákra utal, amelyek a egy adott csoport társadalmi intézményeinek megőrzése , amely absztrakt koncepciók, például "nemzet" vagy konkrétabb fogalmak, mint például az államok, keretbe foglalható. Az is nagyon gyakori, hogy a konzervativizmus a vallással kapcsolatos.

Az egész történelem során számtalan formája volt a konzervativizmusnak, tekintettel annak megnyilvánulására a szociokulturális, időbeli és földrajzi összefüggések jellemzőitől függ amelyekben előfordulnak. Azonban a konzervatív mozdulatok általában az emberi lényre és a társadalomra utalnak, amely "természetesnek" tartja magát.


A konzervatív emberek hajlamosak elutasítani azokat a viselkedésformákat és ötleteket, amelyek nem felelnek meg az általuk védett társadalmi normáknak: azok, amelyek egy adott földrajzi területen a többségi kultúrához kapcsolódnak. így a konzervativizmus védi a hagyományt , amely a társadalmi struktúra és a stabilitás megőrzésének egyik módja.

A konzervativizmus radikális oldala olyan reakciós mozgalmakból áll, amelyek ellenállnak a változásnak, és megvédik a "hagyományos értékek" visszaszerzését, amelyek sok esetben gyakorlatilag eltűntek a jelen pillanatban. Ez a helyzet az abortuszellenes áramlatokkal kapcsolatban, amelyek Spanyolországban az utóbbi években politikai sikert arattak.

  • Érdeklődhet: "Edmund Burke filozófiai elmélete"

A liberalizmus meghatározása

A liberálisizmus, legalábbis a legreprezentatívabb változatban, a XVIII. Században, a felvilágosodás összefüggésében keletkezett Európában. Abban az időben a liberálisok fő jellemzője volt a konzervatívok által védett normák elutasítása közöttük az abszolút monarchia, az állam és a vallás közötti egyesülés vagy a társadalom osztályba sorolása.


Jelenleg a "liberalizmus" kifejezést összetévesztik a többszörös felhasználások. Túlsúlyozzák a liberalizmus koncepcióját gazdasági oldalán (amely megvédi az állam nem a piacon való beavatkozását) és az amerikai nómenklatúrát, amely a progressivizmushoz kapcsolódik; Mindazonáltal a klasszikus liberalizmus számos különböző aspektust magában foglal.

A közös liberalizmus különböző elképzeléseinek közössége, függetlenül attól, hogy az elsődleges szempont (gazdasági, társadalmi, politikai és vallási szempontok közül melyik a legfontosabb), az egyes szabadságok védelme . Így a szociális liberális megvédheti a homoszexuális házasságot, és gazdasági szempontból az adók minimalizálását.

Jelenleg van nyilvánvaló konfliktus a gazdasági és társadalmi liberalizmus között . A szabad piaci támogatók, a konzervatívok és az állami berendezések közötti szövetség egyre inkább árt az egyéni jogok, a különböző társadalmi osztályokban született emberek közötti egyenlőség vagy a véleményszabadság, a klasszikus liberálisok alapvető aspektusai.

A liberálisok és a konzervatívok közötti különbségek

A liberalizmus és a konzervativizmus közötti különbségek Ezek széles körét lefedi az emberi lény etikájáról vagy látásmódjáról az állam és a társadalmi struktúra felfogására. Mindenesetre nagyon gyakori, hogy a konzervatív és liberális eszmék együtt élnek ugyanabban az emberben, mint más politikai filozófiák esetében.

Valószínűleg ez a két ideológia között a legjelentősebb közös alap mindkettő támogatja a magánvagyon elsőbbségét a nyilvánosság előtt . Ez a jellegzetesség, amely ellentétes a szocializmus vagy a szociáldemokrácia megközelítésével, nagymértékben magyarázza a konzervatívok és a liberálisok közötti szövetséget.

1. Hagyomány és változás

A konzervatív emberek úgy vélik, hogy a hagyományok és a társadalmi normák megőrzése alapvető fontosságú a társadalom egészségéért; ez vonzza a változást, ami negatív következményekkel járhat. Ehelyett A liberalizmus ellenzi az akadályokat, amelyek megakadályozzák az egyéni szabadságot és ideális az emberiség előrehaladása.

2. Egység és kollektivizmus

Míg a konzervativizmus a társadalom struktúrájához kapcsolódik, mint a családok, mint a családok, a liberalizmus számára az egyén az alapvető emberi egység. Ebben az értelemben világos bizalmatlanság áll fenn a társadalmi normáknak való megfelelés és a kisebbségek kisebbségek alárendeltségének vonatkozásában.

  • Érdeklődhet: "Az ember IQ-ja a politikai ideológiájukhoz kapcsolódik?"

3. Személyi szabadság és polgári jogok

A liberalizmus alapértéke, amint a neve is sugallja, a szabadság; azonban a fogalom megértésének módja nagymértékben függ a személyes és ideológiai tényezőktől. Ebben az értelemben történelmileg a szociális jogok sokkal többet védenek, mint a konzervatívok bár ismét a konzervativizmus sok formája létezik.

4. Szociális struktúra és mobilitás

Általában a konzervatív megközelítések azt sugallják, hogy a történelmi és gyakorlati tényezőkhöz társuló bizonyos társadalmi rétegződés az emberi csoportok természetes és kívánatos állapota - legalábbis a sajátjuk. Másrészt a liberalizmus számára a társadalmi struktúra a készségek és a gazdasági siker függvénye minden egyén számára.

5. Vallás és erkölcsi értékek

A liberalizmusban az egyének vallási szabadsága uralkodik; ugyanez történik az erkölcsi értékekkel is, amelyeket nem szabad a másokra korlátozni, a társadalom egésze által előnyben részesített minimumokon. Ezzel szemben a konzervativizmus gyakran a vallási erkölcsöt használja a kohézió eszközeként és a társadalmi kontroll .

  • Kapcsolódó cikk: "A négy különbség az erkölcsi, erkölcstelen és amorális"

6. A nacionalizmus és az internacionalizmus

A konzervatív ideológiákban a hagyomány, a közös értékek és az adott csoport identitásának kiemelkedése természetes módon kombinálódik; ez gyakran a nacionalizmushoz és a protekcionizmushoz vezet. A liberálisok általában védik az internacionalizmust és a kereskedelmi korlátozások minimalizálását világszerte.

7. Az állam és a demokrácia jövőképei

Politikai szempontból a liberálisok úgy vélik, hogy az állam méretét és súlyát a társadalom működésében a lehető legnagyobb mértékben kell korlátozni; Ők a demokráciát és az egyenlőséget is védik a szavazati jogban. A konzervatizmus az állam még nagyobb visszautasításával járhat , az osztálystruktúrát és ezáltal az oligarchikus tendenciákat prioritásként kezelve.


Konzervativizmus, liberalizmus, szocializmus és republikanizmus - Reformok: kivágott részek 4 (Lehet 2023).


Kapcsolódó Cikkek