yes, therapy helps!
A társadalmi normák ötféle típusa: hogyan befolyásolja a társadalom a viselkedést

A társadalmi normák ötféle típusa: hogyan befolyásolja a társadalom a viselkedést

Július 22, 2024

A társadalmi normák azok a paraméterek, amelyek azt mondják meg, hogyan kell eljárni az idő vagy körülmény szerint, amelybe beiratkoztunk. Ezek az alapvető folyamatok a mi interakciónkban és abban, ahogyan egy csoporton belül érzékeljük magunkat, és számos típusú és sokféle kifejezést azonosítunk.

Ezután megnézzük, mi is, miért vannak, és milyen társadalmi normák vannak leginkább a társadalmainkban .

  • Kapcsolódó cikk: "Mi a szociális pszichológia?"

Mi a társadalmi normák?

A szociális normák egy sor referenciakeret, amelyet a csoportot alkotó emberek osztanak meg . A keret valami, ami határolja (ez egy sor korlátot határoz meg), és a hivatkozás valami, ami modellként szolgál, vagyis kapcsolatot teremt.


Így azt mondhatjuk, hogy a társadalmi normák olyan korlátok sorozata, amelyek mind a szellemi, mind a magatartási modellek, a világhoz kapcsolódnak. Ők implicitek a kapcsolatainkban és a várakozásaink nagy részét. Ezek implicitek, mert bár mindig jelen vannak (ha nem tudnánk, hogyan kell viselkedni vagy egymáshoz kapcsolódni), akkor nem mindig kell hangosan kifejezni jelenlétüket.

Így úgy cselekszünk, akár gondolkodunk egy sor társadalmi normák szerint az általunk érintett csoport (endogrupo) szerint, valamint a többi csoporttal (exogrupo) létrehozott kapcsolatok alapján. Egyes szabályokat oszthatunk meg bizonyos csoportokkal, és nem olyanokkal, amelyek másnak tűnnek. Ez történhet anélkül, hogy feltétlenül tisztában lenne vele.


De a társadalmi normák nem keletkeznek semmiben, saját cselekvésünkből fakadnak. Ha léteznek és megmaradnak, azért van, mert állandóan és ugyanazon okból ismételjük meg őket Van némi mozgásterünk a jogsértés vagy módosításuk érdekében .

  • Talán érdekel: "Az 5 különbség a törvény és a normák között"

Mire szolgálnak?

A társadalmi normák megoszlanak a csoport tagjai között, az emberek részévé teszik számunkra az ismereteket; ezért a társadalmi normákat könnyen internalizálni lehet. Ezért van szükségük a szocializációra is, ami arra enged következtetni, hogy a társadalmi normák a hatalmi viszonyok szabályozásának egyfajta formái is, amelyek az egyes kontextusok történelmétől és feltételeitől függően változnak.

Röviden, társadalmi normák Pszichoszociális folyamat is , mert nemcsak megfigyelhető viselkedésben (egyénben vagy csoportban) láthatók, hanem önmagával kapcsolatos cselekvési elveket és elvárásokat is generálnak. Ez azt jelenti, hogy a gondolatot cselekvéssel, az egyént csoportokkal kapcsolják össze.


5 típusú társadalmi normák

A társadalmi normák típusát a korreláció mértéke különbözteti meg a normatív elvárások és a normatív intézkedések között . A kettő között nincs mindig egyértelmű kapcsolat. Néha a társadalmi normákat csak olyan cselekvésekre fordítják le, amelyek az egész csoport által megosztott várakozásokra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy egy csoport vagy egy referenciacsoport.

Az alábbiakban bemutatott normatípusok a modern szociálpszichológia egyik alapítója, Muzafer Sherif művei. Különböző társadalmi normákat tartunk számon, mivel a cselekvés elvárásait cselekvési lehetőségekkel ötvözik az adott csoporton belüli kölcsönhatások alapján .

Azonban sok más típus létezhet, és az osztályozás nagymértékben függ a szerzőtől, mert a társadalmi és emberi tanulmányok különböző társadalmi normákat tartalmaznak, amelyek határolják az általunk bemutatott információkat.

1. Értékek

A dolgok, a cselekvések, az emberek számára biztosított minőség. Ezek egy sor ideológiai vagy erkölcsi elvek amelyeket egy társadalom oszt meg és irányít. Például becsületesség, szolidaritás, pontosság. Ezeket az értékeket egyes társadalmak vagy csoportok osztják meg, és nem mások. Hasonlóképpen, és az életmódtól függően, lehet, hogy vannak jelen vagy fontosabb emberek, mint mások.

Pontosabb példát adva léteznek olyan társadalmi csoportok, amelyeknek az internalizált pontossága nélkülözhetetlen társadalmi normát jelentenek az együttéléshez, és vannak olyan csoportok, amelyek esetében a pontosság a háttérben állhat.

  • Talán érdekel: "A 10 értéktípus: az életünket vezérlő elvek"

2. Vám

A szokások ezek a szokások halmaza , melyet mint ilyeneket egy csoport vagy társadalom szerzett, osztott és honosított. Még a csoport megkülönböztető képességét is megformálják, és az azt alkotó népeket.

Például az ebédidőben alkalmazott szokások.Néhány társadalomban megengedhetõ a földön enni vagy rengetni sok zajjal, miközben ezt más társadalmakban is tiszteletlennek lehet tekinteni, és befolyásolhatja az együttélést. Vagyis a csoport társadalmi normájának megszegése.

3. Divat

Statisztikai értelemben a "divat" az az érték, amelynek a legnagyobb gyakorisága az adatkészleten belül van; mit lehet lefordítani "a többséget követõen". Szociológiai szempontból a divat egy olyan szokás, amelyet egy csoport tagjai ideiglenesen vagy átmenetileg követnek . Különböző módon kifejezhetők és minden társadalomban jelen vannak. Feltételeznek bizonyos érvényességet, amellyel egy pillanatra erősítik a csoporthoz tartozás érzését, és megkülönböztetünk bennünket más csoportoktól vagy más tagoktól.

Talán a legszembetűnőbb példa az egyes ruhák használata és bizonyos esztétika és érdekek elfogadása az idő és az adott csoport szerint, amely társadalmi normát jelent, mert lehetővé teszi számunkra, hogy kapcsolatot alakítsunk ki a csoport tagjaival és azonosítsuk őket.

4. Sztereotípiák

A sztereotípiák olyan képek vagy modellek, amelyeket a többség elfogadott minták vagy tulajdonságok, amelyek a csoport egyes tagjai vagy más csoportok viselkedését és személyiségét alkotják.

A sztereotípiák lehetővé teszik számunkra, hogy aktiváljuk egy sor elképzelés, elvárás, hajlandóság és cselekvési lehetőségek amikor egy embert vagy embercsoportot látunk vagy gondolunk, anélkül, hogy velük együtt élnénk, vagy igazán tudnánk őket, hanem egyszerűen azért, mert automatikusan bizonyos tulajdonságokat tulajdonítunk nekik.

Például nagyon gyakori, hogy a nyugati médiában és az üzleti hirdetések nagy részében sok sztereotípiát találnak a női szépségről, ahol a megerősített az a vékony test elvárása, amely bizonyos magassággal, bizonyos színnel rendelkezik , bizonyos esztétika stb.

  • Kapcsolódó cikk: "Sztereotípiák, előítéletek és diszkrimináció: miért ne kerüljük el az előítéleteket?"

5. Szerepek

A "szerep" szó a szerepet játszanak valakinek egy adott csoportban, vagyis szerepükben és az Ön által elvárt magatartásformák.

Példa erre a hagyományos nemi szerepek, ahol a család egy heteroszexuális párból áll, ahol az ember az, aki biztosítja, és a nő az, aki gondoskodik a családi és házi gondozásról. Ezek a szerepek társadalmi normák, mert elvárásokat, cselekvési és kapcsolati lehetőségeket teremt amelyek bizonyos emberek, és nem mások számára különösek, különösen a társadalom szerint.

Bibliográfiai hivatkozások:

  • Rodríguez, A. (2009). A társadalmi normák a különböző társadalmi csoportok felé irányuló kifejezett előítéletek kifejezésére. Journal of Social Psychology, 24 (1): 17-27.
  • Sheriff, M. (1936). A társadalmi normák pszichológiája. New York, USA: Harper Bros.
  • Stanford Encyclopedia of Philosophy (2011). Szociális normák Retrieved May 17, 2018. Elérhető a //plato.stanford.edu/entries/social-norms/ címen.

Társadalmi normák és a természet határai ║ Antal Z. László (Július 2024).


Kapcsolódó Cikkek